Thúy Nga Forum
 
 
 

BÀI HÁT TRÊN PBN 105

 
View related threads: (in this forum | in all forums)

Logged in as: Guest
Users viewing this topic: none
  Printable Version
All Forums >> [Thúy Nga Female Singers] >> Ca Dao Hương Thủy >> BÀI HÁT TRÊN PBN 105 Page: [1]
Login
Message << Older Topic   Newer Topic >>
BÀI HÁT TRÊN PBN 105 - 3/20/2012 5:42:36 AM   
tranthanhlong

 

Posts: 379
Joined: 3/8/2008
Status: offline
HƯƠNG TÌNH GÁI QUÊ
BÀI NÀY LÀ NHẠC PHẨM MỚI CHẮC CHỊ THỦY HÁT LẦN ĐẦU
Post #: 1
RE: BÀI HÁT TRÊN PBN 105 - 3/22/2012 11:52:51 PM   
ban_toi


Posts: 2715
Status: offline
dạo này chị Thủy hơi bình lặng nhủy< Message edited by ban_toi -- 3/23/2012 12:06:04 AM >


_____________________________

-Revenge SS2-

(in reply to tranthanhlong)
Post #: 2
RE: BÀI HÁT TRÊN PBN 105 - 3/23/2012 2:25:38 AM   
cloudlet


Posts: 713
Joined: 2/27/2008
From: Ha Noi, Viet Nam
Status: offline
http://forum.thuyngaonline.com/tm.aspx?m=1009640&mpage=1&key=󶟨

Các bác ủng hộ post này của iem nhé! mún chị Thủy hát bài ni trong pbn 106 thì các bác cứ viết yêu cầu của mình ra nhé!

_____________________________


٩(•̮̮̃•̃)۶ ٩ (-̮̮̃ -̃) ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ ٩(๏̯͡๏)۶


Huong Thuy singer 's Fan Page

(in reply to ban_toi)
Post #: 3
Page:   [1]
All Forums >> [Thúy Nga Female Singers] >> Ca Dao Hương Thủy >> BÀI HÁT TRÊN PBN 105 Page: [1]
Jump to:

New Messages No New Messages
Hot Topic w/ New Messages Hot Topic w/o New Messages
Locked w/ New Messages Locked w/o New Messages
 Post New Thread
 Reply to Message
 Post New Poll
 Submit Vote
 Delete My Own Post
 Delete My Own Thread
 Rate Posts
Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode