Thúy Nga Forum
 
 
 

CD moi CHUYEN DO VI TUYEN

 
View related threads: (in this forum | in all forums)

Logged in as: Guest
Users viewing this topic: none
  Printable Version
All Forums >> [Thúy Nga Female Singers] >> Hoàng Oanh >> CD moi CHUYEN DO VI TUYEN Page: [1]
Login
Message << Older Topic   Newer Topic >>
CD moi CHUYEN DO VI TUYEN - 8/2/2012 1:07:44 PM   
huypham07

 

Posts: 1011
Joined: 12/1/2007
Status: offline
Roi cuoc ASIA cung lam 1 cuon CD rieng cho co, nhung phai noi cai bia ho lam xau qua, mai toc cua co khong dep chut nao, list nhac thi hay ma uong cai bia.
Hy vong trung tam Thuy Nga cung lam 1 cuon CD cho co thi hay biet may.
Post #: 1
RE: CD moi CHUYEN DO VI TUYEN - 8/3/2012 9:20:49 PM   
nguoiyeunhac

 

Posts: 187
Joined: 6/1/2006
Status: offline
Toi cung co mua 1 CD nay, giong nhu ban noi cai bia in hoi te, nhung noi chung nhac thi nghe hay.

(in reply to huypham07)
Post #: 2
RE: CD moi CHUYEN DO VI TUYEN - 8/7/2012 8:39:15 AM   
huypham07

 

Posts: 1011
Joined: 12/1/2007
Status: offline
CD rat hay khong uong cong cho doi. Thuy Nga ra 1 cuon luon di vui lam .

(in reply to nguoiyeunhac)
Post #: 3
RE: CD moi CHUYEN DO VI TUYEN - 9/3/2012 8:48:10 PM   
nhac tinh vn

 

Posts: 43
Joined: 12/28/2009
Status: offline
HINH BIA NHU VAY LA OK DOI VOI CO HOANGOANH ROI .

CAC FAN CU NHIN VAO NHUNG CD HINH BIA CUA CO HOANGOANH TRUOC DAY THI SE THAY CAI HINH BIA DO LA OK.

THEO TOI NHGI MINH MUA 1 CD VE NGHE QUAN TRONG NHAT LA CHAT LUONG TRONG CAI CD .

CHU KHONG PHAI LA CAI HINH BIA .

TRONG CD MA TRUNG TAM ASIA LAM CHO CO HOANGOANH TOAN LA NHUNG BAI HAT THAT HAY . BEST CD FOR ME .

(in reply to huypham07)
Post #: 4
RE: CD moi CHUYEN DO VI TUYEN - 9/3/2012 9:30:44 PM   
nhac tinh vn

 

Posts: 43
Joined: 12/28/2009
Status: offline
ban huypham 07 oi . minh nghi asia moi lam cd cho hoanhoanh roi .

chac thuynga khong dai gi ma ra cd cho co hoangoanh trong luc nay dau .

(in reply to nhac tinh vn)
Post #: 5
RE: CD moi CHUYEN DO VI TUYEN - 9/4/2012 12:56:20 AM   
anhthoa

 

Posts: 4411
Joined: 6/1/2006
Status: online
Anhthoa thấy không có vấn đề đâu nhac tinh vn ơi! Thúy Nga có bài Người Yêu Của Lính rất hay và nhieu nhac pham gia tri khác, mỗi trung tâm sẽ có bài hay riêng và cách hòa âm khác nhau. Anhthoa vẩn ủng hộ Thúy Nga, và cũng ủng hộ cô nhưng trung tâm khác.

(in reply to nhac tinh vn)
Post #: 6
RE: CD moi CHUYEN DO VI TUYEN - 9/19/2012 4:32:28 PM   
tamthien08

 

Posts: 232
Joined: 4/5/2008
Status: online
Luc nao cung ung ho co, Thuy Nga ra thi hay biet may, du may bai nhac do may CD khac toi cung da co het, thau ra nghe cung duoc, nhung CD goc thi dep va co gia tri hon .

(in reply to anhthoa)
Post #: 7
RE: CD moi CHUYEN DO VI TUYEN - 9/25/2012 8:06:53 PM   
tienlam

 

Posts: 587
Joined: 6/1/2006
Status: offline
Lau qua toi khong vo, uoc gi co van con hat cho Thuy Nga. Cuon CD nay hay nhung bia lam xau qua, toi cung mong uoc sao cho Thuy Nga cung ra 1 cuon cua co cho vui.

(in reply to tamthien08)
Post #: 8
RE: CD moi CHUYEN DO VI TUYEN - 9/29/2012 4:18:04 PM   
longhuyle

 

Posts: 290
Joined: 6/1/2006
Status: offline
Cuon CD nay hay lam, ma chon cai bia uong qua!

(in reply to tienlam)
Post #: 9
Page:   [1]
All Forums >> [Thúy Nga Female Singers] >> Hoàng Oanh >> CD moi CHUYEN DO VI TUYEN Page: [1]
Jump to:





New Messages No New Messages
Hot Topic w/ New Messages Hot Topic w/o New Messages
Locked w/ New Messages Locked w/o New Messages
 Post New Thread
 Reply to Message
 Post New Poll
 Submit Vote
 Delete My Own Post
 Delete My Own Thread
 Rate Posts




Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode