Thúy Nga Forum
 
 
 

when is DVD release Paris By Night 109?

 
View related threads: (in this forum | in all forums)

Logged in as: Guest
Users viewing this topic: none
  Printable Version
All Forums >> [Thúy Nga Online] >> [Default Category] >> Thúy Nga Products >> when is DVD release Paris By Night 109? Page: [1]
Login
Message << Older Topic   Newer Topic >>
when is DVD release Paris By Night 109? - 9/30/2013 12:24:39 AM   
spy299x

 

Posts: 5
Joined: 9/30/2013
Status: offline
I'm looking forward to holdin' DVD Paris By Night 109...

_____________________________

spy299x
Post #: 1
RE: when is DVD release Paris By Night 109? - 9/30/2013 9:16:57 AM   
Tamnguyen

 

Posts: 522
Joined: 4/5/2008
Status: offline
Tôi nghĩ bạn phải chờ hơi lâu, vì chương trình chỉ mới quay không có bao lâu, Thúy Nga sẽ phát hành VStar trước rồi mới tới nó, họ phải bán thêm DVD 108 rồi mới ra cuốn mới, tôi cũng mong chờ như bạn vậy thôi .

(in reply to spy299x)
Post #: 2
RE: when is DVD release Paris By Night 109? - 9/30/2013 9:54:12 PM   
toancan89

 

Posts: 264
Joined: 6/14/2006
Status: online
Tháng 11 đó bạn, phát hành 3 Disc luôn

(in reply to Tamnguyen)
Post #: 3
RE: when is DVD release Paris By Night 109? - 10/4/2013 6:25:10 AM   
spy299x

 

Posts: 5
Joined: 9/30/2013
Status: offline
thank you for all...

_____________________________

spy299x

(in reply to toancan89)
Post #: 4
Page:   [1]
All Forums >> [Thúy Nga Online] >> [Default Category] >> Thúy Nga Products >> when is DVD release Paris By Night 109? Page: [1]
Jump to:

New Messages No New Messages
Hot Topic w/ New Messages Hot Topic w/o New Messages
Locked w/ New Messages Locked w/o New Messages
 Post New Thread
 Reply to Message
 Post New Poll
 Submit Vote
 Delete My Own Post
 Delete My Own Thread
 Rate Posts
Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode