Thúy Nga Forum
 
 
 

Paris By Night XX: Dong Nhac Tran Thien Thanh

 
View related threads: (in this forum | in all forums)

Logged in as: Guest
Users viewing this topic: none
  Printable Version
All Forums >> [Thúy Nga Online] >> [Default Category] >> Ý Kiến Ðóng Góp >> Paris By Night XX: Dong Nhac Tran Thien Thanh Page: [1]
Login
Message << Older Topic   Newer Topic >>
Paris By Night XX: Dong Nhac Tran Thien Thanh - 6/2/2005 8:17:14 PM   
sule72

 

Posts: 9
Joined: 6/1/2006
From: minneapolis minnesota USA
Status: offline
The following program is just a proposal for either ThuyNga Productions or Asia Entertainment. This would be a very honor tribute to our beloved songwriter as well as famous singer Nhat Truong-Tran Thien Thanh.

This program is only my personal wish and desire. So do not take this personally or seriously

Paris By Night XX: TRAN THIEN THANH – TINH YEU, NU CUOI & NUOC MAT

1.L.k. Co Phai La Tinh Yeu
Tinh Yeu Ngo Nghinh
Tinh Yeu Nhay Mua
Chua Nhat Nay Tram Nho Ai Khanh Khong - Nhu Loan, Bao Han, Tu Quyen, Luong Tung Quang, Nhat Trung, Lam Truong

2. Hoa Trinh Nu - Phuong Diem Hanh

3. Lk. Khi Nguoi Yeu Toi Khoc & Bay Ngay Doi Mong - Elvis Phuong & Ai Van

4. Gap Nhau Lam Ngo - Minh Tuyet

5. Ai Noi Yeu Em Dem Nay - Y Lan

6. Cho Anh Xin So Nha - Truc Linh, Truc Lam, Chi Tai

7. Lk. Tren Dinh Mua Dong & Mua Dong Cua Anh - Tran Thai Hoa & Loan Chau

8. Chuyen Hen Ho - Manh Dinh & Ha Vy

9. Han Mac Tu - Thanh Tuyen

10. Chuyen Tinh Mong Thuong - Nhu Quynh

11. Chuyen Khong Ai Cam - Lam Truong & Bao Han

12. Tinh Dau Tinh Cuoi - Thu Phuong

13. Nguoi Yeu Cua Linh - Hoang Oanh & TRung Chinh

14. Bien Man - Manh Quynh

15. Tu Do Em Buon - Huong Lan

16. Lk. Anh Ve Voi Em & Khong Bao Gio Ngan Cach - Phuong Hong Que & Anh Khoa

17. Tinh Co Nhu Khong - Thuy Tien & Bang Kieu

18. Nguoi Xa Nguoi - Luu Bich

19. Hien Chuong Tinh Yeu - Luong Tung Quang & Tu Quyen

20. Lk. Hai Sac Hoa Tigon &Goa Phu Ngay Tho - Thanh Lan & Thai Chau

21. Tuyet Trang - Nguyen Hung

22. Can Loi Yeu Dau - Khanh Ly

23. Lk. 16 Trang Trong & Sep Ao Thu Sinh - Duong Trieu Vu & Van Quynh

24. Rung La Thap - Truong Vu

25. Lk. Chiec Ao Ba Ba & Ao Thom Rom - Phi Nhung & Huong Thuy

26. Tinh Thien Thu - Hoang Lan

27. Lk. Tinh Yeu Thu Nhat & Mot Doi Yeu Anh - Thanh Ha & Don Ho

28. Lk. Mua Xuan La Kho
Mua Xuan Bang Hoang
Don Vang Chieu Xuan - Manh Dinh, Manh Quynh, Truong Vu

29. Nguoi O Lai Charlie - Nhu Mai, My Lan, Bang Chau, Anh Chuong, Nguyen Hung

30. Chieu Tren Pha Tam Giang - Tuan Ngoc & Khanh Ha

31. Anh Khong Chet Dau Anh - The Son

32. Nguoi Chet Tro Ve - My Lan

33. Tinh Thu Cua Linh - Bang Kieu

34. Bay The Ky Tinh Yeu - Nhat Trung & Nhu Loan

35. Ta Tu Trong Dem - Tam Doan

36. Tam Su Nguoi Linh Tre - Quang Le

37. Lau Dai Tinh Ai - The Son & Nhu Quynh

38. Nhac Canh Thach Sanh - Ngoc Ha

39. Chan Troi Tim - Lam Nhat Tien & Diem Lien

40. Con Duong Buon Chung Than - Tran Thu Ha

41. Lk. Tu Nua Vong Trai Dat & Trong Lan Tai Ngo - Anh Chuong & Nhat Truong (digital voice & image)

Note: This program could be formatted as 4-dics DVD

Please feel free to add or edit song / singer list to make this program be the most perfect musical concert of the year in order to tribute and remember Nhat Truong - Tran Thien Thanh.
Post #: 1
RE: Paris By Night XX: Dong Nhac Tran Thien Thanh - 6/2/2005 8:38:53 PM   
holethulover

 

Posts: 5363
Joined: 6/1/2006
Status: offline
wheres HLT???

(in reply to sule72)
Post #: 2
RE: Paris By Night XX: Dong Nhac Tran Thien Thanh - 6/2/2005 9:48:08 PM   
dantruong

 

Posts: 432
Joined: 6/1/2006
Status: offline
Mot y kien tot, nhung ma thuc hien lam sao
1) Lam Truong tu dau ma xuat hien(Kho lam)
2)Chua co Paris By Night ma len den 41 bai
3) Va cung co mot so ca si da tung cong tac voi Thuy Nga (Hoang Lan, Evis Phuong, Ai Van...) kho ma moi lai duoc!!!!!!

(in reply to sule72)
Post #: 3
RE: Paris By Night XX: Dong Nhac Tran Thien Thanh - 6/2/2005 9:54:59 PM   
dembuon


Posts: 4550
Status: offline
Dem buon cung hy vong rang trung tam
Thuy Nga se lam mot dvd ve nhac cua Nhat Truong - Tran Thien Thanh
voi nhung bai hat ca si nhu sau:

Hoa Trinh Nu - Huong Lan
Han Mac Tu - Truc Mai
Bay ngay doi doi mong - Bang Chau
Chuyen Tinh Mong Thuong - Nhu Quynh
Nguoi yeu cua linh - Tam Doan
Goa phu ngay tho - Thanh Lan
Bien Man - Thanh Tuyen
Tuyet Trang - Khanh Ly
Tinh co nhu khong - Nhu Loan
Tu do em buon - Phuong Diem Hanh
Khong bao ngan cach - Phuong Hong Que
16 Trang Tron - Thanh Mai
Chuyen Hen Ho - Y Lan
Tinh Thien Thu - Phuong Mai
Chiec ao ba ba - Phi Nhung
Ao thom rom - Huong Thuy
Ai noi yeu em dem nay - My Lan
Tren dinh mua dong - Loan Chau
Gap nhau lam ngo - Minh Tuyet
Bien Mu Suong - Thuy Tien
Sao anh khong noi - Ngoc Ha
1 lan dang do - Thu Phuong
Nguoi chet tro ve - Khanh Ha
Lau dai tinh ai - Luu Bich
Chieu Tren Pha Tam Giang - Tran Thai Hoa
Nguoi o lai Charlie - The Son
Anh khong chet dau anh - Bang Kieu
Mua xuan la kho - Truong Vu
Tinh thu cua linh - Lam Nhat Tien
Don vang chieu xuan - Manh Quynh
Tam su nguoi linh tre - Quang Le
Sep ao thu sinh - Duong Trieu Vu
Ta Tu trong dem - Nguyen Hung
Tu nua vong trai dat - Nhat Trung
Mua dong cua anh - The Son - Tam Doan
Loi cho nguoi yeu nho - Manh Quynh - Nhu Quynh
Phut giao mua - Phi Nhung - Manh Quynh
Anh nho ve tham em - Bang Kieu - Thanh Ha
Tinh Yeu thu nhat - Tran Thai Hoa - Van Quynh
Tinh Yeu nhay mua - Nguyen Hung - Luu Bich
Tinh Han nguoi vuot bien - The Son - My Lan
Hanh Phuc nho nhoi - Bang Kieu - Loan Chau.
[:p]


--------------------------------------------------------------------------------

(in reply to sule72)
Post #: 4
RE: Paris By Night XX: Dong Nhac Tran Thien Thanh - 6/2/2005 10:22:14 PM   
TamQuynh

 

Posts: 11533
Status: offline
quote:
Originally posted by dembuon

Dem buon cung hy vong rang trung tam
Thuy Nga se lam mot dvd ve nhac cua Nhat Truong - Tran Thien Thanh
voi nhung bai hat ca si nhu sau:

Hoa Trinh Nu - Huong Lan
Han Mac Tu - Truc Mai
Bay ngay doi doi mong - Bang Chau
Chuyen Tinh Mong Thuong - Nhu Quynh
Nguoi yeu cua linh - Tam Doan

Goa phu ngay tho - Thanh Lan
Bien Man - Thanh Tuyen
Tuyet Trang - Khanh Ly
Tinh co nhu khong - Nhu Loan
Tu do em buon - Phuong Diem Hanh
Khong bao ngan cach - Phuong Hong Que
16 Trang Tron - Thanh Mai
Chuyen Hen Ho - Y Lan
Tinh Thien Thu - Phuong Mai
Chiec ao ba ba - Phi Nhung
Ao thom rom - Huong Thuy
Ai noi yeu em dem nay - My Lan
Tren dinh mua dong - Loan Chau
Gap nhau lam ngo - Minh Tuyet
Bien Mu Suong - Thuy Tien
Sao anh khong noi - Ngoc Ha
1 lan dang do - Thu Phuong
Nguoi chet tro ve - Khanh Ha
Lau dai tinh ai - Luu Bich
Chieu Tren Pha Tam Giang - Tran Thai Hoa
Nguoi o lai Charlie - The Son
Anh khong chet dau anh - Bang Kieu
Mua xuan la kho - Truong Vu
Tinh thu cua linh - Lam Nhat Tien
Don vang chieu xuan - Manh Quynh
Tam su nguoi linh tre - Quang Le
Sep ao thu sinh - Duong Trieu Vu
Ta Tu trong dem - Nguyen Hung
Tu nua vong trai dat - Nhat Trung
Mua dong cua anh - The Son - Tam Doan
Loi cho nguoi yeu nho - Manh Quynh - Nhu Quynh
Phut giao mua - Phi Nhung - Manh Quynh

Anh nho ve tham em - Bang Kieu - Thanh Ha
Tinh Yeu thu nhat - Tran Thai Hoa - Van Quynh
Tinh Yeu nhay mua - Nguyen Hung - Luu Bich
Tinh Han nguoi vuot bien - The Son - My Lan
Hanh Phuc nho nhoi - Bang Kieu - Loan Chau.
[:p]


--------------------------------------------------------------------------------I LOVE seeing thatttt happens sometime in the FUTURE . the songs list look great!

(in reply to sule72)
Post #: 5
RE: Paris By Night XX: Dong Nhac Tran Thien Thanh - 6/3/2005 2:51:56 PM   
minhtuyetforever

 

Posts: 5150
Joined: 6/1/2006
From: california USA
Status: offline
is this goin to be true..
all old song in one paris by ngiht show? it look boring...

(in reply to sule72)
Post #: 6
RE: Paris By Night XX: Dong Nhac Tran Thien Thanh - 6/3/2005 3:51:45 PM   
holethulover

 

Posts: 5363
Joined: 6/1/2006
Status: offline
its gonna be for old ppl!

(in reply to sule72)
Post #: 7
RE: Paris By Night XX: Dong Nhac Tran Thien Thanh - 6/3/2005 8:14:56 PM   
botbien

 

Posts: 46
Joined: 6/1/2006
From: USA
Status: offline
BOT BIEN dong y voi DAN TRUONG do ..Truc Lam ,Linh..E.Phuong ,Ai Van..da khong con cong tac voi Thuy Nga nua roi..noi gi thi noi nhung cai list cac ban post that la qua da luon..bai nao cung hay...

(in reply to sule72)
Post #: 8
RE: Paris By Night XX: Dong Nhac Tran Thien Thanh - 6/3/2005 8:26:11 PM   
minhtuyetforever

 

Posts: 5150
Joined: 6/1/2006
From: california USA
Status: offline
ahhah...may bai cua songlist tren do, sao khong co thay bai nao quen vay..

(in reply to sule72)
Post #: 9
RE: Paris By Night XX: Dong Nhac Tran Thien Thanh - 6/3/2005 8:31:45 PM   
dantruong

 

Posts: 432
Joined: 6/1/2006
Status: offline
list nay thi phi quay lai thoi gian moi co the thuc hien duoc nhi

(in reply to sule72)
Post #: 10
RE: Paris By Night XX: Dong Nhac Tran Thien Thanh - 6/3/2005 8:48:20 PM   
minhtuyetforever

 

Posts: 5150
Joined: 6/1/2006
From: california USA
Status: offline
hahah step into the past...ahahh

(in reply to sule72)
Post #: 11
RE: Paris By Night XX: Dong Nhac Tran Thien Thanh - 6/7/2005 8:25:16 PM   
dantruong

 

Posts: 432
Joined: 6/1/2006
Status: offline
OH

(in reply to sule72)
Post #: 12
RE: Paris By Night XX: Dong Nhac Tran Thien Thanh - 6/7/2005 9:24:49 PM   
Manh Duy

 

Posts: 654
Joined: 6/1/2006
Status: offline
quote:
Originally posted by Sao Bang

Tới lượi SB nha:

1. Chuyện hẹn hò - Loan Châu & Nguyễn Hưng
2. Liên khúc: Từ đó em buồn & Chuyện Người đan áo - Như Quỳnh & Mạnh Quỳnh
3. Một lần dang dở - Hương Thuỷ & Thế Sơn
4. Chiếc áo bà ba - Tâm Đoan
5. Tình Thư của Lính - Bằng Kiều
6. Tình có như không - Bảo Hân & Như Loan
7. Hoa Trinh Nữ - Phương Diễm Hạnh
8. Biển mặn - Phi Nhung
9. Lâu đài tình ái - Thuỷ Tiên
10. Bà mẹ Trị Thiên - Ngọc Hạ
11. Anh về với em - Trung Chỉnh & Hoàng Oanh
12. Chuyện một người đi - Trần Thái Hoà
13. Chân trời tím - Lâm Nhật Tiến
14. Chuyện tình mộng thường - Hương Lan
15. Đôi ngã đôi ta - Minh Tuyết & Thế Sơn
16. Đám cười đầu Xuân - Mạnh Quỳnh
17. Không bao giờ ngăn cách - Hạ Vy
18. Mùa Xuân lá khô - Quang Lê
19. Tâm sư người lính trẻ - Nguyễn Hưng
20. Tuyết Trắng - Lưu bích
21. Tạ từ trong đêm - Như Quỳnh
22. Trên Đình mùa đông - Lương Tùng Quang
23. Cho anh xin số nhà - Trúc Lam, Trúc Linh & Nhật Trung
24. Rừng là thầp - Tường Nguyên
25. Lời Tình viết vội - Trường Vũ
26. 16 trang tron - Mạnh Đình


[:p] Cũng rất hay ! Mong TTTN tiếp nhận những ý kiến trên !!!

(in reply to sule72)
Post #: 13
RE: Paris By Night XX: Dong Nhac Tran Thien Thanh - 6/8/2005 12:23:38 PM   
holethulover

 

Posts: 5363
Joined: 6/1/2006
Status: offline
yea..

(in reply to sule72)
Post #: 14
RE: Paris By Night XX: Dong Nhac Tran Thien Thanh - 6/9/2005 5:39:15 PM   
dantruong

 

Posts: 432
Joined: 6/1/2006
Status: offline
yessss

(in reply to sule72)
Post #: 15
RE: Paris By Night XX: Dong Nhac Tran Thien Thanh - 6/9/2005 5:44:36 PM   
Bach Tuyet

 

Posts: 2022
Joined: 6/1/2006
From: Canada
Status: offline
yahoo!

(in reply to sule72)
Post #: 16
RE: Paris By Night XX: Dong Nhac Tran Thien Thanh - 6/9/2005 6:42:38 PM   
jpham242000

 

Posts: 897
Joined: 6/1/2006
From: San Jose California USA
Status: offline
when is it going to cum out

(in reply to sule72)
Post #: 17
RE: Paris By Night XX: Dong Nhac Tran Thien Thanh - 6/11/2005 7:18:30 PM   
dantruong

 

Posts: 432
Joined: 6/1/2006
Status: offline
OH, DONG Y VOI CHANDUNGNGUOITINH

(in reply to sule72)
Post #: 18
RE: Paris By Night XX: Dong Nhac Tran Thien Thanh - 6/12/2005 7:39:16 AM   
holethulover

 

Posts: 5363
Joined: 6/1/2006
Status: offline
i agree with u both

(in reply to sule72)
Post #: 19
Page:   [1]
All Forums >> [Thúy Nga Online] >> [Default Category] >> Ý Kiến Ðóng Góp >> Paris By Night XX: Dong Nhac Tran Thien Thanh Page: [1]
Jump to:

New Messages No New Messages
Hot Topic w/ New Messages Hot Topic w/o New Messages
Locked w/ New Messages Locked w/o New Messages
 Post New Thread
 Reply to Message
 Post New Poll
 Submit Vote
 Delete My Own Post
 Delete My Own Thread
 Rate Posts
Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode